தமிழ்

John 6:40 in Tamil

யோவான் 6:40
குமாரனைக் கண்டு, அவரிடத்தில் விசுவாசமாயிருக்கிறவன் எவனோ அவன், நித்தியஜீவனை அடைவதும், நான் அவனைக் கடைசிநாளில் எழுப்புவதும், என்னை அனுப்பினவருடைய சித்தமாயிருக்கிறது என்றார்.

John 6:40 in Other Translations

King James Version (KJV)

And this is the will of him that sent me, that every one which seeth the Son, and believeth on him, may have everlasting life: and I will raise him up at the last day.

American Standard Version (ASV)

For this is the will of my Father, that every one that beholdeth the Son, and believeth on him, should have eternal life; and I will raise him up at the last day.

Bible in Basic English (BBE)

This, I say, is my Father’s pleasure, that everyone who sees the Son and has faith in him may have eternal life: and I will take him up on the last day.

Darby English Bible (DBY)

For this is the will of my Father, that every one who sees the Son, and believes on him, should have life eternal; and I will raise him up at the last day.

World English Bible (WEB)

This is the will of the one who sent me, that everyone who sees the Son, and believes in him, should have eternal life; and I will raise him up at the last day.”

Young’s Literal Translation (YLT)

and this is the will of Him who sent me, that every one who is beholding the Son, and is believing in him, may have life age-during, and I will raise him up in the last day.’

யோவான் 6:40 in English

kumaaranaik Kanndu, Avaridaththil Visuvaasamaayirukkiravan Evano Avan, Niththiyajeevanai Ataivathum, Naan Avanaik Kataisinaalil Eluppuvathum, Ennai Anuppinavarutaiya Siththamaayirukkirathu Entar.


Read Full Chapter : John 6