தமிழ்

1 John 1:1 in Tamil

1 யோவான் 1:1
ஆதிமுதலாய் இருந்ததும், நாங்கள் கேட்டதும், எங்கள் கண்களினாலே கண்டதும், நாங்கள் நோக்கிப்பார்த்ததும், எங்கள் கைகளினாலே தொட்டுப்பார்த்ததுமாயிருக்கிற ஜீவவார்த்தையைக் குறித்து உங்களுக்கு அறிவிக்கிறோம்.

1 John 1:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled, of the Word of life;

American Standard Version (ASV)

That which was from the beginning, that which we have heard, that which we have seen with our eyes, that which we beheld, and our hands handled, concerning the Word of life

Bible in Basic English (BBE)

That which was from the first, which has come to our ears, and which we have seen with our eyes, looking on it and touching it with our hands, about the Word of life

Darby English Bible (DBY)

That which was from [the] beginning, that which we have heard, which we have seen with our eyes; that which we contemplated, and our hands handled, concerning the word of life;

World English Bible (WEB)

That which was from the beginning, that which we have heard, that which we have seen with our eyes, that which we saw, and our hands touched, concerning the Word of life

Young’s Literal Translation (YLT)

That which was from the beginning, that which we have heard, that which we have seen with our eyes, that which we did behold, and our hands did handle, concerning the Word of the Life —

1 யோவான் 1:1 in English

aathimuthalaay Irunthathum, Naangal Kaettathum, Engal Kannkalinaalae Kanndathum, Naangal Nnokkippaarththathum, Engal Kaikalinaalae Thottuppaarththathumaayirukkira Jeevavaarththaiyaik Kuriththu Ungalukku Arivikkirom.


Read Full Chapter : 1 John 1