தமிழ்

Revelation 2:8 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 2:8
சிமிர்னா சபையின் தூதனுக்கு நீ எழுதவேண்டியது என்னவெனில்: முந்தினவரும் பிந்தினவரும், மரித்திருந்து பிழைத்தவருமானவர் சொல்லுகிறதாவது;

Revelation 2:8 in Other Translations

King James Version (KJV)

And unto the angel of the church in Smyrna write; These things saith the first and the last, which was dead, and is alive;

American Standard Version (ASV)

And to the angel of the church in Smyrna write: These things saith the first and the last, who was dead, and lived `again’:

Bible in Basic English (BBE)

And to the angel of the church in Smyrna say: These things says the first and the last, who was dead and is living:

Darby English Bible (DBY)

And to the angel of the assembly in Smyrna write: These things says the first and the last, who became dead, and lived:

World English Bible (WEB)

“To the angel of the assembly in Smyrna write: “The first and the last, who was dead, and has come to life says these things:

Young’s Literal Translation (YLT)

`And to the messenger of the assembly of the Smyrneans write: These things saith the First and the Last, who did become dead and did live;

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 2:8 in English

simirnaa Sapaiyin Thoothanukku Nee Eluthavaenntiyathu Ennavenil: Munthinavarum Pinthinavarum, Mariththirunthu Pilaiththavarumaanavar Sollukirathaavathu;


Read Full Chapter : Revelation 2