தமிழ்

Revelation 1:8 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1:8
இருக்கிறவரும் இருந்தவரும் இனிவருகிறவருமாகிய சர்வவல்லமையுள்ள கர்த்தர்: நான் அல்பாவும், ஓமெகாவும் ஆதியும் அந்தமுமாயிருக்கிறேன் என்று திருவுளம்பற்றுகிறார்.

Revelation 1:8 in Other Translations

King James Version (KJV)

I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty.

American Standard Version (ASV)

I am the Alpha and the Omega, saith the Lord God, who is and who was and who is to come, the Almighty.

Bible in Basic English (BBE)

I am the First and the Last, says the Lord God who is and was and is to come, the Ruler of all.

Darby English Bible (DBY)

I am the Alpha and the Omega, saith [the] Lord God, he who is, and who was, and who is to come, the Almighty.

World English Bible (WEB)

“I am the Alpha and the Omega,{TR adds “the Beginning and the End”}” says the Lord God,{TR omits “God”} “who is and who was and who is to come, the Almighty.”

Young’s Literal Translation (YLT)

`I am the Alpha and the Omega, beginning and end, saith the Lord, who is, and who was, and who is coming — the Almighty.’

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1:8 in English

irukkiravarum Irunthavarum Inivarukiravarumaakiya Sarvavallamaiyulla Karththar: Naan Alpaavum, Omekaavum Aathiyum Anthamumaayirukkiraen Entu Thiruvulampattukiraar.


Read Full Chapter : Revelation 1