தமிழ்

Isaiah 48:12 in Tamil

ஏசாயா 48:12
யாக்கோபே, நான் அழைத்திருக்கிற இஸ்ரவேலே, எனக்குச் செவிகொடு; நான் அவரே, நான் முந்தினவரும் நான் பிந்தினவருமாமே.

Isaiah 48:12 in Other Translations

King James Version (KJV)

Hearken unto me, O Jacob and Israel, my called; I am he; I am the first, I also am the last.

American Standard Version (ASV)

Hearken unto me, O Jacob, and Israel my called: I am he; I am the first, I also am the last.

Bible in Basic English (BBE)

Give ear to me, Jacob, and Israel, my loved one; I am he, I am the first and I am the last.

Darby English Bible (DBY)

Hearken unto me, Jacob, and [thou] Israel, my called. I [am] HE; I, the first, and I, the last.

World English Bible (WEB)

Listen to me, O Jacob, and Israel my called: I am he; I am the first, I also am the last.

Young’s Literal Translation (YLT)

Hearken to me, O Jacob, and Israel, My called one, I `am’ He, I `am’ first, and I `am’ last;

ஏசாயா 48:12 in English

yaakkopae, Naan Alaiththirukkira Isravaelae, Enakkuch Sevikodu; Naan Avarae, Naan Munthinavarum Naan Pinthinavarumaamae.


Read Full Chapter : Isaiah 48