தமிழ்

Revelation 1:20 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1:20
என் வலதுகரத்தில் நீ கண்ட ஏழுநட்சத்திரங்களின் இரகசியத்தையும், ஏழுபொன் குத்துவிளக்குகளின் இரகசியத்தையும் எழுது; அந்த ஏழு நட்சத்திரங்களும் ஏழு சபைகளின் தூதர்களாம்; நீ கண்ட ஏழு குத்துவிளக்குகளும் ஏழு சபைகளாம்.

Revelation 1:20 in Other Translations

King James Version (KJV)

The mystery of the seven stars which thou sawest in my right hand, and the seven golden candlesticks. The seven stars are the angels of the seven churches: and the seven candlesticks which thou sawest are the seven churches.

American Standard Version (ASV)

the mystery of the seven stars which thou sawest in my right hand, and the seven golden candlesticks. The seven stars are the angels of the seven churches: and the seven candlesticks are seven churches.

Bible in Basic English (BBE)

The secret of the seven stars which you saw in my right hand, and of the seven gold vessels with burning lights. The seven stars are the angels of the seven churches: and the seven lights are the seven churches.

Darby English Bible (DBY)

The mystery of the seven stars which thou hast seen on my right hand, and the seven golden lamps. — The seven stars are angels of the seven assemblies; and the seven lamps are seven assemblies.

World English Bible (WEB)

the mystery of the seven stars which you saw in my right hand, and the seven golden lampstands. The seven stars are the angels of the seven assemblies. The seven lampstands are seven assemblies.

Young’s Literal Translation (YLT)

the secret of the seven stars that thou hast seen upon my right hand, and the seven golden lamp-stands: the seven stars are messengers of the seven assemblies, and the seven lamp-stands that thou hast seen are seven assemblies.

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1:20 in English

en Valathukaraththil Nee Kannda Aelunatchaththirangalin Irakasiyaththaiyum, Aelupon Kuththuvilakkukalin Irakasiyaththaiyum Eluthu; Antha Aelu Natchaththirangalum Aelu Sapaikalin Thootharkalaam; Nee Kannda Aelu Kuththuvilakkukalum Aelu Sapaikalaam.


Read Full Chapter : Revelation 1