தமிழ்

Philippians 2:15 in Tamil

பிலிப்பியர் 2:15
கோணலும் மாறுபாடுமான சந்ததியின் நடுவிலே குற்றமற்றவர்களும் கபடற்றவர்களும், தேவனுடைய மாசற்றபிள்ளைகளுமாயிருக்கும்படிக்கு,

Philippians 2:15 in Other Translations

King James Version (KJV)

That ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world;

American Standard Version (ASV)

that ye may become blameless and harmless, children of God without blemish in the midst of a crooked and perverse generation, among whom ye are seen as lights in the world,

Bible in Basic English (BBE)

So that you may be holy and gentle, children of God without sin in a twisted and foolish generation, among whom you are seen as lights in the world,

Darby English Bible (DBY)

that ye may be harmless and simple, irreproachable children of God in the midst of a crooked and perverted generation; among whom ye appear as lights in [the] world,

World English Bible (WEB)

that you may become blameless and harmless, children of God without blemish in the midst of a crooked and perverse generation, among whom you are seen as lights in the world,

Young’s Literal Translation (YLT)

that ye may become blameless and harmless, children of God, unblemished in the midst of a generation crooked and perverse, among whom ye do appear as luminaries in the world,

பிலிப்பியர் 2:15 in English

konalum Maarupaadumaana Santhathiyin Naduvilae Kuttamattavarkalum Kapadattavarkalum, Thaevanutaiya Maasattapillaikalumaayirukkumpatikku,


Read Full Chapter : Philippians 2