தமிழ்

Matthew 10:16 in Tamil

மத்தேயு 10:16
ஆடுகளை ஓநாய்களுக்குள்ளே அனுப்புகிறது போல, இதோ, நான் உங்களை அனுப்புகிறேன்; ஆகையால், சர்ப்பங்களைப்போல வினாவுள்ளவர்களாயும் புறாக்களைப்போல கபடற்றவர்களுமாய் இருங்கள்.

Matthew 10:16 in Other Translations

King James Version (KJV)

Behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves: be ye therefore wise as serpents, and harmless as doves.

American Standard Version (ASV)

Behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves: be ye therefore wise as serpents, and harmless as doves.

Bible in Basic English (BBE)

See, I send you out as sheep among wolves. Be then as wise as snakes, and as gentle as doves.

Darby English Bible (DBY)

Behold, *I* send you as sheep in the midst of wolves; be therefore prudent as the serpents, and guileless as the doves.

World English Bible (WEB)

“Behold, I send you out as sheep in the midst of wolves. Therefore be wise as serpents, and harmless as doves.

Young’s Literal Translation (YLT)

`Lo, I do send you forth as sheep in the midst of wolves, be ye therefore wise as the serpents, and simple as the doves.

மத்தேயு 10:16 in English

aadukalai Onaaykalukkullae Anuppukirathu Pola, Itho, Naan Ungalai Anuppukiraen; Aakaiyaal, Sarppangalaippola Vinaavullavarkalaayum Puraakkalaippola Kapadattavarkalumaay Irungal.


Read Full Chapter : Matthew 10