தமிழ்

2 Corinthians 8:20 in Tamil

2 கொரிந்தியர் 8:20
ஊழியத்தினாலே சேர்க்கப்பட்ட மிகுதியான தர்மப்பணத்தைக்குறித்து ஒருவனும் எங்களைக் குற்றப்படுத்தாதபடிக்கு நாங்கள் எச்சரிக்கையாயிருந்து,

2 Corinthians 8:20 in Other Translations

King James Version (KJV)

Avoiding this, that no man should blame us in this abundance which is administered by us:

American Standard Version (ASV)

Avoiding this, that any man should blame us in `the matter of’ this bounty which is ministered by us:

Bible in Basic English (BBE)

And so that no man might be able to say anything against us in the business of this giving which has been put into our hands:

Darby English Bible (DBY)

avoiding this, that any one should blame us in this abundance [which is] administered by us;

World English Bible (WEB)

We are avoiding this, that any man should blame us concerning this abundance which is administered by us.

Young’s Literal Translation (YLT)

avoiding this, lest any one may blame us in this abundance that is ministered by us,

2 கொரிந்தியர் 8:20 in English

ooliyaththinaalae Serkkappatta Mikuthiyaana Tharmappanaththaikkuriththu Oruvanum Engalaik Kuttappaduththaathapatikku Naangal Echcharikkaiyaayirunthu,


Read Full Chapter : 2 Corinthians 8