தமிழ்

1 Thessalonians 2:10 in Tamil

1 தெசலோனிக்கேயர் 2:10
விசுவாசிகளாகிய உங்களுக்குள்ளே நாங்கள் எவ்வளவு பரிசுத்தமும் நீதியும் பிழையின்மையுமாய் நடந்தோமென்பதற்கு நீங்களும் சாட்சி, தேவனும் சாட்சி.

1 Thessalonians 2:10 in Other Translations

King James Version (KJV)

Ye are witnesses, and God also, how holily and justly and unblameably we behaved ourselves among you that believe:

American Standard Version (ASV)

Ye are witnesses, and God `also’, how holily and righteously and unblameably we behaved ourselves toward you that believe:

Bible in Basic English (BBE)

You are witnesses, with God, how holy and upright and free from all evil was our way of life among you who have faith;

Darby English Bible (DBY)

*Ye* [are] witnesses, and God, how piously and righteously and blamelessly we have conducted ourselves with you that believe:

World English Bible (WEB)

You are witnesses with God, how holy, righteously, and blamelessly we behaved ourselves toward you who believe.

Young’s Literal Translation (YLT)

ye `are’ witnesses — God also — how kindly and righteously, and blamelessly to you who believe we became,

1 தெசலோனிக்கேயர் 2:10 in English

visuvaasikalaakiya Ungalukkullae Naangal Evvalavu Parisuththamum Neethiyum Pilaiyinmaiyumaay Nadanthomenpatharku Neengalum Saatchi, Thaevanum Saatchi.


Read Full Chapter : 1 Thessalonians 2