தமிழ்

1 Thessalonians 1:5 in Tamil

1 தெசலோனிக்கேயர் 1:5
எங்கள் சுவிசேஷம் உங்களிடத்தில் வசனத்தோடேமாத்திரமல்ல, வல்லமையோடும், பரிசுத்த ஆவியோடும், முழுநிச்சயத்தோடும் வந்தது; நாங்களும் உங்களுக்குள்ளே இருந்தபோது உங்கள்நிமித்தம் எப்படிப்பட்டவர்களாயிருந்தோமென்று அறிந்திருக்கிறீர்களே.

1 Thessalonians 1:5 in Other Translations

King James Version (KJV)

For our gospel came not unto you in word only, but also in power, and in the Holy Ghost, and in much assurance; as ye know what manner of men we were among you for your sake.

American Standard Version (ASV)

how that our gospel came not unto you in word only, but also in power, and in the Holy Spirit, and `in’ much assurance; even as ye know what manner of men we showed ourselves toward you for your sake.

Bible in Basic English (BBE)

Because our good news came to you, not in word only, but in power, and in the Holy Spirit, so that you were completely certain of it; even as you saw what our behaviour to you was like from our love to you.

Darby English Bible (DBY)

For our glad tidings were not with you in word only, but also in power, and in [the] Holy Spirit, and in much assurance; even as ye know what we were among you for your sakes:

World English Bible (WEB)

and that our Gospel came to you not in word only, but also in power, and in the Holy Spirit, and with much assurance. You know what kind of men we showed ourselves to be among you for your sake.

Young’s Literal Translation (YLT)

because our good news did not come to you in word only, but also in power, and in the Holy Spirit, and in much assurance, even as ye have known of what sort we became among you because of you,

1 தெசலோனிக்கேயர் 1:5 in English

engal Suvisesham Ungalidaththil Vasanaththotaemaaththiramalla, Vallamaiyodum, Parisuththa Aaviyodum, Mulunichchayaththodum Vanthathu; Naangalum Ungalukkullae Irunthapothu Ungalnimiththam Eppatippattavarkalaayirunthomentu Arinthirukkireerkalae.


Read Full Chapter : 1 Thessalonians 1