தமிழ்

Galatians 2:2 in Tamil

கலாத்தியர் 2:2
நான் தேவ அறிவிப்பினாலே போய், புறஜாதிகளிடத்தில் நான் பிரசங்கிக்கிற சுவிசேஷத்தை அவர்களுக்கு விவரித்துக் காண்பித்தேன்; ஆயினும் நான் ஓடுகிறதும், ஓடினதும் வீணாகாதபடிக்கு எண்ணிக்கையுள்ளவர்களுக்கே தனிமையாய் விவரித்துக் காண்பித்தேன்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Galatians 2:2 in Other Translations

King James Version (KJV)

And I went up by revelation, and communicated unto them that gospel which I preach among the Gentiles, but privately to them which were of reputation, lest by any means I should run, or had run, in vain.

American Standard Version (ASV)

And I went up by revelation; and I laid before them the gospel which I preach among the Gentiles but privately before them who were of repute, lest by any means I should be running, or had run, in vain.

Bible in Basic English (BBE)

And I went up by revelation; and I put before them the good news which I was preaching among the Gentiles, but privately before those who were of good name, so that the work which I was or had been doing might not be without effect.

Darby English Bible (DBY)

and I went up according to revelation, and I laid before them the glad tidings which I preach among the nations, but privately to those conspicuous [among them], lest in any way I run or had run in vain;

World English Bible (WEB)

I went up by revelation, and I laid before them the Gospel which I preach among the Gentiles, but privately before those who were respected, for fear that I might be running, or had run, in vain.

Young’s Literal Translation (YLT)

and I went up by revelation, and did submit to them the good news that I preach among the nations, and privately to those esteemed, lest in vain I might run or did run;

கலாத்தியர் 2:2 in English

naan Thaeva Arivippinaalae Poy, Purajaathikalidaththil Naan Pirasangikkira Suviseshaththai Avarkalukku Vivariththuk Kaannpiththaen; Aayinum Naan Odukirathum, Otinathum Veennaakaathapatikku Ennnnikkaiyullavarkalukkae Thanimaiyaay Vivariththuk Kaannpiththaen.


Read Full Chapter : Galatians 2