தமிழ்

1 Thessalonians 3:5 in Tamil

1 தெசலோனிக்கேயர் 3:5
ஆகையால், நான் இனிப் பொறுத்திருக்கக்கூடாமல், எங்கள் வேலை வீணாய்ப் போகத்தக்கதாகச் சோதனைக்காரன் உங்களைச் சோதனைக்குட்படுத்தினதுண்டோவென்று, உங்கள் விசுவாசத்தை அறியும்படிக்கு, அவனை அனுப்பினேன்.

1 Thessalonians 3:5 in Other Translations

King James Version (KJV)

For this cause, when I could no longer forbear, I sent to know your faith, lest by some means the tempter have tempted you, and our labour be in vain.

American Standard Version (ASV)

For this cause I also, when I could no longer forbear, sent that I might know your faith, lest by any means the tempter had tempted you, and our labor should be in vain.

Bible in Basic English (BBE)

For this reason, when I was no longer able to keep quiet, I sent to get news of your faith, fearing that you might be tested by the Evil One and that our work might come to nothing.

Darby English Bible (DBY)

For this reason *I* also, no longer able to refrain myself, sent to know your faith, lest perhaps the tempter had tempted you and our labour should be come to nothing.

World English Bible (WEB)

For this cause I also, when I couldn’t stand it any longer, sent that I might know your faith, for fear that by any means the tempter had tempted you, and our labor would have been in vain.

Young’s Literal Translation (YLT)

because of this also, I, no longer forbearing, did send to know your faith, lest he who is tempting did tempt you, and in vain might be our labour.

1 தெசலோனிக்கேயர் 3:5 in English

aakaiyaal, Naan Inip Poruththirukkakkoodaamal, Engal Vaelai Veennaayp Pokaththakkathaakach Sothanaikkaaran Ungalaich Sothanaikkutpaduththinathunntooventu, Ungal Visuvaasaththai Ariyumpatikku, Avanai Anuppinaen.


Read Full Chapter : 1 Thessalonians 3