தமிழ்

Ephesians 4:14 in Tamil

எபேசியர் 4:14
நாம் இனிக் குழந்தைகளாயிராமல், மனுஷருடைய சூதும் வஞ்சிக்கிறதற்கேதுவான தந்திரமுமுள்ள போதகமாய் பலவித காற்றினாலே அலைகளைப்போல அடிபட்டு அலைகிறவர்களாயிராமல்,

Ephesians 4:14 in Other Translations

King James Version (KJV)

That we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men, and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive;

American Standard Version (ASV)

that we may be no longer children, tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men, in craftiness, after the wiles of error;

Bible in Basic English (BBE)

So that we may be no longer children, sent this way and that, turned about by every wind of teaching, by the twisting and tricks of men, by the deceits of error;

Darby English Bible (DBY)

in order that we may be no longer babes, tossed and carried about by every wind of *that* teaching [which is] in the sleight of men, in unprincipled cunning with a view to systematized error;

World English Bible (WEB)

that we may no longer be children, tossed back and forth and carried about with every wind of doctrine, by the trickery of men, in craftiness, after the wiles of error;

Young’s Literal Translation (YLT)

that we may no more be babes, tossed and borne about by every wind of the teaching, in the sleight of men, in craftiness, unto the artifice of leading astray,

எபேசியர் 4:14 in English

naam Inik Kulanthaikalaayiraamal, Manusharutaiya Soothum Vanjikkiratharkaethuvaana Thanthiramumulla Pothakamaay Palavitha Kaattinaalae Alaikalaippola Atipattu Alaikiravarkalaayiraamal,


Read Full Chapter : Ephesians 4