தமிழ்

1 John 4:1 in Tamil

1 யோவான் 4:1
அநேகங் கள்ளத்தீர்க்கதரிசிகள் தோன்றியிருப்பதினால், நீங்கள் எல்லா ஆவிகளையும் நம்பாமல், அந்த ஆவிகள் தேவனாலுண்டானவைகளோ என்று சோதித்தறியுங்கள்.

1 John 4:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God: because many false prophets are gone out into the world.

American Standard Version (ASV)

Beloved, believe not every spirit, but prove the spirits, whether they are of God; because many false prophets are gone out into the world.

Bible in Basic English (BBE)

My loved ones, do not put your faith in every spirit, but put them to the test, to see if they are from God: because a great number of false prophets have gone out into the world.

Darby English Bible (DBY)

Beloved, believe not every spirit, but prove the spirits, if they are of God; because many false prophets are gone out into the world.

World English Bible (WEB)

Beloved, don’t believe every spirit, but test the spirits, whether they are of God, because many false prophets have gone out into the world.

Young’s Literal Translation (YLT)

Beloved, every spirit believe not, but prove the spirits, if of God they are, because many false prophets have gone forth to the world;

1 யோவான் 4:1 in English

anaekang Kallaththeerkkatharisikal Thontiyiruppathinaal, Neengal Ellaa Aavikalaiyum Nampaamal, Antha Aavikal Thaevanaalunndaanavaikalo Entu Sothiththariyungal.


Read Full Chapter : 1 John 4