தமிழ்

Matthew 24:4 in Tamil

மத்தேயு 24:4
இயேசு அவர்களுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: ஒருவனும் உங்களை வஞ்சியாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள்;

Matthew 24:4 in Other Translations

King James Version (KJV)

And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you.

American Standard Version (ASV)

And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man lead you astray.

Bible in Basic English (BBE)

And Jesus said to them in answer, Take care that you are not tricked.

Darby English Bible (DBY)

And Jesus answering said to them, See that no one mislead you.

World English Bible (WEB)

Jesus answered them, “Be careful that no one leads you astray.

Young’s Literal Translation (YLT)

And Jesus answering said to them, `Take heed that no one may lead you astray,

மத்தேயு 24:4 in English

Yesu Avarkalukkup Pirathiyuththaramaaka: Oruvanum Ungalai Vanjiyaathapatikku Echcharikkaiyaayirungal;


Read Full Chapter : Matthew 24