தமிழ்

Matthew 24:18 in Tamil

மத்தேயு 24:18
வயலில் இருக்கிறவன் தன் வஸ்திரங்களை எடுப்பதற்கு திரும்பாதிருக்கக்கடவன்.


மத்தேயு 24:18 in English

vayalil Irukkiravan Than Vasthirangalai Eduppatharku Thirumpaathirukkakkadavan.


Read Full Chapter : Matthew 24