தமிழ்

Matthew 24:17 in Tamil

மத்தேயு 24:17
வீட்டின்மேல் இருக்கிறவன் தன் வீட்டிலே எதையாகிலும் எடுப்பதற்கு இறங்காதிருக்கக்கடவன்.


மத்தேயு 24:17 in English

veettinmael Irukkiravan Than Veettilae Ethaiyaakilum Eduppatharku Irangaathirukkakkadavan.


Read Full Chapter : Matthew 24