தமிழ்

Matthew 24:40 in Tamil

மத்தேயு 24:40
அப்பொழுது, இரண்டுபேர் வயலில் இருப்பார்கள்; ஒருவன் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவான், ஒருவன் கைவிடப்படுவான்.


மத்தேயு 24:40 in English

appoluthu, Iranndupaer Vayalil Iruppaarkal; Oruvan Aettukkollappaduvaan, Oruvan Kaividappaduvaan.


Read Full Chapter : Matthew 24