தமிழ்

Matthew 24:36 in Tamil

மத்தேயு 24:36
அந்த நாளையும் அந்த நாழிகைகளையும் என் பிதா ஒருவர் தவிர மற்றொருவனும் அறியான்; பரலோகத்திலுள்ள தூதர்களும் அறியார்கள்.


மத்தேயு 24:36 in English

antha Naalaiyum Antha Naalikaikalaiyum En Pithaa Oruvar Thavira Mattaொruvanum Ariyaan; Paralokaththilulla Thootharkalum Ariyaarkal.


Read Full Chapter : Matthew 24