தமிழ்

Matthew 24:5 in Tamil

மத்தேயு 24:5
ஏனெனில், அநேகர் வந்து, என் நாமத்தைத் தரித்துக்கொண்டு: நானே கிறிஸ்து என்று சொல்லி, அநேகரை வஞ்சிப்பார்கள்.


மத்தேயு 24:5 in English

aenenil, Anaekar Vanthu, En Naamaththaith Thariththukkonndu: Naanae Kiristhu Entu Solli, Anaekarai Vanjippaarkal.


Read Full Chapter : Matthew 24