தமிழ்

Matthew 24:48 in Tamil

மத்தேயு 24:48
அந்த ஊழியக்காரனோ பொல்லாதவனாயிருந்து: என் ஆண்டவன் வர நாள் செல்லும் என்று தன் உள்ளத்திலே சொல்லிக்கொண்டு,


மத்தேயு 24:48 in English

antha Ooliyakkaarano Pollaathavanaayirunthu: En Aanndavan Vara Naal Sellum Entu Than Ullaththilae Sollikkonndu,


Read Full Chapter : Matthew 24