தமிழ்

Mark 7:21 in Tamil

மாற்கு 7:21
எப்படியெனில், மனுஷருடைய இருதயத்திற்குள்ளிருந்து பொல்லாத சிந்தனைகளும், விபசாரங்களும், வேசித்தனங்களும், கொலைபாதகங்களும்,

Mark 7:21 in Other Translations

King James Version (KJV)

For from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders,

American Standard Version (ASV)

For from within, out of the heart of men, evil thoughts proceed, fornications, thefts, murders, adulteries,

Bible in Basic English (BBE)

Because from inside, from the heart of men, come evil thoughts and unclean pleasures,

Darby English Bible (DBY)

For from within, out of the heart of men, go forth evil thoughts, adulteries, fornications, murders,

World English Bible (WEB)

For from within, out of the hearts of men, proceed evil thoughts, adulteries, sexual sins, murders, thefts,

Young’s Literal Translation (YLT)

for from within, out of the heart of men, the evil reasonings do come forth, adulteries, whoredoms, murders,

மாற்கு 7:21 in English

eppatiyenil, Manusharutaiya Iruthayaththirkullirunthu Pollaatha Sinthanaikalum, Vipasaarangalum, Vaesiththanangalum, Kolaipaathakangalum,


Read Full Chapter : Mark 7