தமிழ்

Ezekiel 12:22 in Tamil

எசேக்கியேல் 12:22
மனுபுத்திரனே, நாட்கள் நீடிக்கும், தரிசனம் எல்லாம் அவமாகும் என்று இஸ்ரவேல் தேசத்திலே வழங்கும் பழமொழி என்ன?


எசேக்கியேல் 12:22 in English

manupuththiranae, Naatkal Neetikkum, Tharisanam Ellaam Avamaakum Entu Isravael Thaesaththilae Valangum Palamoli Enna?


Read Full Chapter : Ezekiel 12