தமிழ்

Matthew 24:38 in Tamil

மத்தேயு 24:38
எப்படியெனில், ஜலப்பிரளயத்துக்கு முன்னான காலத்திலே நோவா பேழைக்குள் பிரவேசிக்கும் நாள் வரைக்கும், ஜனங்கள் புசித்தும் குடித்தும், பெண்கொண்டும் பெண்கொடுத்தும்,


மத்தேயு 24:38 in English

eppatiyenil, Jalappiralayaththukku Munnaana Kaalaththilae Nnovaa Paelaikkul Piravaesikkum Naal Varaikkum, Janangal Pusiththum Kutiththum, Pennkonndum Pennkoduththum,


Read Full Chapter : Matthew 24