தமிழ்

Matthew 24:42 in Tamil

மத்தேயு 24:42
உங்கள் ஆண்டவர் இன்ன நாழிகையிலே வருவாரென்று நீங்கள் அறியாதிருக்கிறபடியினால் விழித்திருங்கள்.


மத்தேயு 24:42 in English

ungal Aanndavar Inna Naalikaiyilae Varuvaarentu Neengal Ariyaathirukkirapatiyinaal Viliththirungal.


Read Full Chapter : Matthew 24