தமிழ்

Matthew 24:25 in Tamil

மத்தேயு 24:25
இதோ, முன்னதாக உங்களுக்கு அறிவித்திருக்கிறேன்.


மத்தேயு 24:25 in English

itho, Munnathaaka Ungalukku Ariviththirukkiraen.


Read Full Chapter : Matthew 24