தமிழ்

Matthew 24:31 in Tamil

மத்தேயு 24:31
வலுவாய்த் தொனிக்கும் எக்காள சத்தத்தோடே அவர் தமது தூதர்களை அனுப்புவார்; அவர்கள் அவரால் தெரிந்துகொள்ளப்பட்டவர்களை வானத்தின் ஒரு முனை முதற்கொண்டு மறுமுனைமட்டும் நாலு திசைகளிலுமிருந்து கூட்டிச்சேர்ப்பார்கள்.

Matthew 24:31 in Other Translations

King James Version (KJV)

And he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other.

American Standard Version (ASV)

And he shall send forth his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other.

Bible in Basic English (BBE)

And he will send out his angels with a great sound of a horn, and they will get his saints together from the four winds, from one end of heaven to the other.

Darby English Bible (DBY)

And he shall send his angels with a great sound of trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from [the one] extremity of [the] heavens to [the other] extremity of them.

World English Bible (WEB)

He will send out his angels with a great sound of a trumpet, and they will gather together his chosen ones from the four winds, from one end of the sky to the other.

Young’s Literal Translation (YLT)

and he shall send his messengers with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his chosen from the four winds, from the ends of the heavens unto the ends thereof.

மத்தேயு 24:31 in English

valuvaayth Thonikkum Ekkaala Saththaththotae Avar Thamathu Thootharkalai Anuppuvaar; Avarkal Avaraal Therinthukollappattavarkalai Vaanaththin Oru Munai Mutharkonndu Marumunaimattum Naalu Thisaikalilumirunthu Koottichchaேrppaarkal.


Read Full Chapter : Matthew 24