தமிழ்

Zechariah 9:14 in Tamil

சகரியா 9:14
அவர்கள் பட்சத்தில் கர்த்தர் காணப்படுவார்; அவருடைய அம்பு மின்னலைப்போலப் புறப்படும்; கர்த்தராகிய ஆண்டவர் எக்காளம் ஊதி, தென்திசைச் சுழல்காற்றுகளோடே நடந்துவருவார்.

Zechariah 9:14 in Other Translations

King James Version (KJV)

And the LORD shall be seen over them, and his arrow shall go forth as the lightning: and the LORD God shall blow the trumpet, and shall go with whirlwinds of the south.

American Standard Version (ASV)

And Jehovah shall be seen over them; and his arrow shall go forth as the lightning; and the Lord Jehovah will blow the trumpet, and will go with whirlwinds of the south.

Bible in Basic English (BBE)

And the Lord will be seen over them, and his arrow will go out like the thunder-flame: and the Lord God, sounding the war-horn, will go in the storm-winds of the South.

Darby English Bible (DBY)

And Jehovah shall be seen over them, and his arrow shall go forth as the lightning; and the Lord Jehovah will blow the trumpet, and will march with whirlwinds of the south.

World English Bible (WEB)

Yahweh will be seen over them; And his arrow will go flash like lightning; And the Lord Yahweh will blow the trumpet, And will go with whirlwinds of the south.

Young’s Literal Translation (YLT)

And Jehovah doth appear for them, And gone forth as lightning hath His arrow, And the Lord Jehovah with a trumpet bloweth, And He hath gone with whirlwinds of the south.

சகரியா 9:14 in English

avarkal Patchaththil Karththar Kaanappaduvaar; Avarutaiya Ampu Minnalaippolap Purappadum; Karththaraakiya Aanndavar Ekkaalam Oothi, Thenthisaich Sulalkaattukalotae Nadanthuvaruvaar.


Read Full Chapter : Zechariah 9