தமிழ்

Matthew 28:20 in Tamil

மத்தேயு 28:20
நான் உங்களுக்குக் கட்டளையிட்ட யாவையும் அவர்கள் கைக்கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கள்; இதோ, உலகத்தின் முடிவுபரியந்தம் சகல நாட்களிலும் நான் உங்களுடனேகூட இருக்கிறேன் என்றார். ஆமென்.

Matthew 28:20 in Other Translations

King James Version (KJV)

Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you alway, even unto the end of the world. Amen.

American Standard Version (ASV)

teaching them to observe all things whatsoever I commanded you: and lo, I am with you always, even unto the end of the world.

Bible in Basic English (BBE)

Teaching them to keep all the rules which I have given you: and see, I am ever with you, even to the end of the world.

Darby English Bible (DBY)

teaching them to observe all things whatsoever I have enjoined you. And behold, *I* am with you all the days, until the completion of the age.

World English Bible (WEB)

teaching them to observe all things that I commanded you. Behold, I am with you always, even to the end of the age.” Amen.

Young’s Literal Translation (YLT)

teaching them to observe all, whatever I did command you,) and lo, I am with you all the days — till the full end of the age.’

மத்தேயு 28:20 in English

naan Ungalukkuk Kattalaiyitta Yaavaiyum Avarkal Kaikkollumpati Avarkalukku Upathaesam Pannnungal; Itho, Ulakaththin Mutivupariyantham Sakala Naatkalilum Naan Ungaludanaekooda Irukkiraen Entar. Aamen.


Read Full Chapter : Matthew 28