தமிழ்

Deuteronomy 5:32 in Tamil

உபாகமம் 5:32
உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களுக்குக் கற்பித்தபடியே செய்யச் சாவதானமாயிருங்கள்; வலதுபுறம் இடதுபுறம் சாயாதிருப்பீர்களாக.

Deuteronomy 5:32 in Other Translations

King James Version (KJV)

Ye shall observe to do therefore as the LORD your God hath commanded you: ye shall not turn aside to the right hand or to the left.

American Standard Version (ASV)

Ye shall observe to do therefore as Jehovah your God hath commanded you: ye shall not turn aside to the right hand or to the left.

Bible in Basic English (BBE)

Take care, then, to do whatever the Lord your God has given you orders to do; let there be no turning away to the right hand or to the left.

Darby English Bible (DBY)

Take heed then to do as Jehovah your God hath commanded you: turn not aside to the right hand or to the left.

Webster’s Bible (WBT)

Ye shall observe to do therefore as the LORD your God hath commanded you: ye shall not turn aside to the right hand or to the left.

World English Bible (WEB)

You shall observe to do therefore as Yahweh your God has commanded you: you shall not turn aside to the right hand or to the left.

Young’s Literal Translation (YLT)

`And ye have observed to do as Jehovah your God hath commanded you, ye turn not aside — right or left;

உபாகமம் 5:32 in English

ungal Thaevanaakiya Karththar Ungalukkuk Karpiththapatiyae Seyyach Saavathaanamaayirungal; Valathupuram Idathupuram Saayaathiruppeerkalaaka.


Read Full Chapter : Deuteronomy 5