தமிழ்

Isaiah 8:8 in Tamil

ஏசாயா 8:8
யூதாவுக்குள் புகுந்து பிரவாகித்துக் கடந்து, கழுத்துமட்டும் வரும் என்றார். இம்மானுவேலே, அவன் செட்டைகளின் விரிவு உமது தேசத்தின் விசாலத்தை மூடும்.

Isaiah 8:8 in Other Translations

King James Version (KJV)

And he shall pass through Judah; he shall overflow and go over, he shall reach even to the neck; and the stretching out of his wings shall fill the breadth of thy land, O Immanuel.

American Standard Version (ASV)

and it shall sweep onward into Judah; it shall overflow and pass through; it shall reach even to the neck; and the stretching out of its wings shall fill the breadth of thy land, O Immanuel.

Bible in Basic English (BBE)

And it will come on into Judah; rushing on and overflowing, till the waters are up to the neck; *** and his outstretched wings will be covering the land from side to side: for God is with us.

Darby English Bible (DBY)

and he shall pass through Judah; he shall overflow it and go further, he shall reach even to the neck; and the stretching out of his wings shall fill the breadth of thy land, O Immanuel!

World English Bible (WEB)

and it shall sweep onward into Judah; it shall overflow and pass through; it shall reach even to the neck; and the stretching out of its wings shall fill the breadth of your land, Immanuel.

Young’s Literal Translation (YLT)

And it hath passed on into Judah, It hath overflown and passed over, Unto the neck it cometh, And the stretching out of its wings Hath been the fulness of the breadth of thy land, O Emmanu-El!

ஏசாயா 8:8 in English

yoothaavukkul Pukunthu Piravaakiththuk Kadanthu, Kaluththumattum Varum Entar. Immaanuvaelae, Avan Settaைkalin Virivu Umathu Thaesaththin Visaalaththai Moodum.


Read Full Chapter : Isaiah 8