தமிழ்

Isaiah 30:28 in Tamil

ஏசாயா 30:28
நாசம் என்னும் சல்லடையிலே ஜாதிகளை அரிக்கும்படிக்கு அவர் ஊதும் சுவாசம் கழுத்துமட்டும் எட்டுகிற ஆற்றுவெள்ளத்தைப்போலவும், ஜனங்களுடைய வாயிலேபோட்டு அலைக்கழிக்கிற கடிவாளத்தைப்போலவும் இருக்கும்.

Isaiah 30:28 in Other Translations

King James Version (KJV)

And his breath, as an overflowing stream, shall reach to the midst of the neck, to sift the nations with the sieve of vanity: and there shall be a bridle in the jaws of the people, causing them to err.

American Standard Version (ASV)

and his breath is as an overflowing stream, that reacheth even unto the neck, to sift the nations with the sieve of destruction: and a bridle that causeth to err `shall be’ in the jaws of the peoples.

Bible in Basic English (BBE)

And his breath is as an overflowing stream, coming up even to the neck, shaking the nations for their destruction, like the shaking of grain in a basket: and he will put a cord in the mouths of the people, turning them out of their way.

Darby English Bible (DBY)

and his breath as an overflowing torrent, which reacheth even to the neck, to sift the nations with the sieve of destruction, and [to put] a bridle into the jaws of the peoples, that causeth them to go astray.

World English Bible (WEB)

and his breath is as an overflowing stream, that reaches even to the neck, to sift the nations with the sieve of destruction: and a bridle that causes to err [shall be] in the jaws of the peoples.

Young’s Literal Translation (YLT)

And His breath `is’ as an overflowing stream, Unto the neck it divideth, To sift nations with a sieve of vanity, And a bridle causing to err, `Is’ on the jaws of the peoples.

ஏசாயா 30:28 in English

naasam Ennum Sallataiyilae Jaathikalai Arikkumpatikku Avar Oothum Suvaasam Kaluththumattum Ettukira Aattuvellaththaippolavum, Janangalutaiya Vaayilaepottu Alaikkalikkira Kativaalaththaippolavum Irukkum.


Read Full Chapter : Isaiah 30