தமிழ்

Hebrews 4:12 in Tamil

எபிரெயர் 4:12
தேவனுடைய வார்த்தையானது ஜீவனும் வல்லமையும் உள்ளதாயும், இருபுறமும் கருக்குள்ள எந்தப் பட்டயத்திலும் கருக்கானதாயும், ஆத்துமாவையும் ஆவியையும், கணுக்களையும் ஊனையும் பிரிக்கத்தக்கதாக உருவக் குத்துகிறதாயும், இருதயத்தின் நினைவுகளையும் யோசனைகளையும் வகையறுக்கிறதாயும் இருக்கிறது.

Hebrews 4:12 in Other Translations

King James Version (KJV)

For the word of God is quick, and powerful, and sharper than any twoedged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart.

American Standard Version (ASV)

For the word of God is living, and active, and sharper than any two-edged sword, and piercing even to the dividing of soul and spirit, of both joints and marrow, and quick to discern the thoughts and intents of the heart.

Bible in Basic English (BBE)

For the word of God is living and full of power, and is sharper than any two-edged sword, cutting through and making a division even of the soul and the spirit, the bones and the muscles, and quick to see the thoughts and purposes of the heart.

Darby English Bible (DBY)

For the word of God [is] living and operative, and sharper than any two-edged sword, and penetrating to [the] division of soul and spirit, both of joints and marrow, and a discerner of the thoughts and intents of [the] heart.

World English Bible (WEB)

For the word of God is living, and active, and sharper than any two-edged sword, and piercing even to the dividing of soul and spirit, of both joints and marrow, and is able to discern the thoughts and intentions of the heart.

Young’s Literal Translation (YLT)

for the reckoning of God is living, and working, and sharp above every two-edged sword, and piercing unto the dividing asunder both of soul and spirit, of joints also and marrow, and a discerner of thoughts and intents of the heart;

எபிரெயர் 4:12 in English

thaevanutaiya Vaarththaiyaanathu Jeevanum Vallamaiyum Ullathaayum, Irupuramum Karukkulla Enthap Pattayaththilum Karukkaanathaayum, Aaththumaavaiyum Aaviyaiyum, Kanukkalaiyum Oonaiyum Pirikkaththakkathaaka Uruvak Kuththukirathaayum, Iruthayaththin Ninaivukalaiyum Yosanaikalaiyum Vakaiyarukkirathaayum Irukkirathu.


Read Full Chapter : Hebrews 4