தமிழ்

Jeremiah 17:10 in Tamil

எரேமியா 17:10
கர்த்தராகிய நானே ஒவ்வொருவனுக்கும், அவனவன் வழிகளுக்கும் செய்கைகளின் பலன்களுக்கும் தக்கதைக் கொடுக்கும்படிக்கும், இருதயத்தை ஆராய்கிறவரும் உள்ளிந்திரியங்களைச் சோதித்தறிகிறவருமாயிருக்கிறேன்.

Jeremiah 17:10 in Other Translations

King James Version (KJV)

I the LORD search the heart, I try the reins, even to give every man according to his ways, and according to the fruit of his doings.

American Standard Version (ASV)

I, Jehovah, search the mind, I try the heart, even to give every man according to his ways, according to the fruit of his doings.

Bible in Basic English (BBE)

I the Lord am the searcher of the heart, the tester of the thoughts, so that I may give to every man the reward of his ways, in keeping with the fruit of his doings.

Darby English Bible (DBY)

I Jehovah search the heart, I try the reins, even to give each one according to his ways, according to the fruit of his doings.

World English Bible (WEB)

I, Yahweh, search the mind, I try the heart, even to give every man according to his ways, according to the fruit of his doings.

Young’s Literal Translation (YLT)

I Jehovah do search the heart, try the reins, Even to give to each according to his way, According to the fruit of his doings.

எரேமியா 17:10 in English

karththaraakiya Naanae Ovvoruvanukkum, Avanavan Valikalukkum Seykaikalin Palankalukkum Thakkathaik Kodukkumpatikkum, Iruthayaththai Aaraaykiravarum Ullinthiriyangalaich Sothiththarikiravarumaayirukkiraen.


Read Full Chapter : Jeremiah 17