தமிழ்

Psalm 7:9 in Tamil

சங்கீதம் 7:9
துன்மார்க்கனுடைய பொல்லாங்கை ஒழியப்பண்ணும்; நீதிமானை ஸ்திரப்படுத்துவீராக; நீதியுள்ளவராயிருக்கிற தேவரீர் இருதயங்களையும் உள்ளிந்திரியங்களையும் சோதித்தறிகிறவர்.

Psalm 7:9 in Other Translations

King James Version (KJV)

Oh let the wickedness of the wicked come to an end; but establish the just: for the righteous God trieth the hearts and reins.

American Standard Version (ASV)

O let the wickedness of the wicked come to an end, but establish thou the righteous: For the righteous God trieth the minds and hearts.

Bible in Basic English (BBE)

O let the evil of the evil-doer come to an end, but give strength to the upright: for men’s minds and hearts are tested by the God of righteousness.

Darby English Bible (DBY)

Oh let the wrong of the wicked come to an end, and establish thou the righteous [man]; even thou that triest the hearts and reins, the righteous God.

Webster’s Bible (WBT)

The LORD shall judge the people: judge me, O LORD, according to my righteousness, and according to my integrity that is in me.

World English Bible (WEB)

Oh let the wickedness of the wicked come to an end, But establish the righteous; Their minds and hearts are searched by the righteous God.

Young’s Literal Translation (YLT)

Let, I pray Thee be ended the evil of the wicked, And establish Thou the righteous, And a trier of hearts and reins is the righteous God.

சங்கீதம் 7:9 in English

thunmaarkkanutaiya Pollaangai Oliyappannnum; Neethimaanai Sthirappaduththuveeraaka; Neethiyullavaraayirukkira Thaevareer Iruthayangalaiyum Ullinthiriyangalaiyum Sothiththarikiravar.


Read Full Chapter : Psalm 7