தமிழ்

Psalm 7:6 in Tamil

சங்கீதம் 7:6
கர்த்தாவே, நீர் உம்முடைய கோபத்தில் எழுந்திருந்து, என் சத்துருக்களுடைய மூர்க்கங்களினிமித்தம் உம்மை உயர்த்தி, எனக்காக விழித்துக்கொள்ளும்; நியாயத்தீர்ப்பை நியமித்திருக்கிறீரே.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Psalm 7:6 in Other Translations

King James Version (KJV)

Arise, O LORD, in thine anger, lift up thyself because of the rage of mine enemies: and awake for me to the judgment that thou hast commanded.

American Standard Version (ASV)

Arise, O Jehovah, in thine anger; Lift up thyself against the rage of mine adversaries, And awake for me; thou hast commanded judgment.

Bible in Basic English (BBE)

Come up, Lord, in your wrath; be lifted up against my haters; be awake, my God, give orders for the judging.

Darby English Bible (DBY)

Arise, Jehovah, in thine anger; lift thyself up against the raging of mine oppressors, and awake for me: thou hast commanded judgment.

Webster’s Bible (WBT)

Let the enemy persecute my soul, and take it; yes, let him tread down my life upon the earth, and lay my honor in the dust. Selah.

World English Bible (WEB)

Arise, Yahweh, in your anger. Lift up yourself against the rage of my adversaries. Awake for me. You have commanded judgment.

Young’s Literal Translation (YLT)

Rise, O Jehovah, in Thine anger, Be lifted up at the wrath of mine adversaries, And awake Thou for me: Judgment Thou hast commanded:

சங்கீதம் 7:6 in English

karththaavae, Neer Ummutaiya Kopaththil Elunthirunthu, En Saththurukkalutaiya Moorkkangalinimiththam Ummai Uyarththi, Enakkaaka Viliththukkollum; Niyaayaththeerppai Niyamiththirukkireerae.


Read Full Chapter : Psalm 7