தமிழ்

Isaiah 51:9 in Tamil

ஏசாயா 51:9
எழும்பு, எழும்பு, பெலன்கொள்; கர்த்தரின் புயமே முந்தின நாட்களிலும் பூர்வ தலைமுறைகளிலும் எழும்பினபடி எழும்பு; இராகாபைத் துண்டித்ததும் வலுசர்ப்பத்தை வதைத்ததும் நீதானல்லவோ?

Isaiah 51:9 in Other Translations

King James Version (KJV)

Awake, awake, put on strength, O arm of the LORD; awake, as in the ancient days, in the generations of old. Art thou not it that hath cut Rahab, and wounded the dragon?

American Standard Version (ASV)

Awake, awake, put on strength, O arm of Jehovah; awake, as in the days of old, the generations of ancient times. Is it not thou that didst cut Rahab in pieces, that didst pierce the monster?

Bible in Basic English (BBE)

Awake! awake! put on strength, O arm of the Lord, awake! as in the old days, in the generations long past. Was it not by you that Rahab was cut in two, and the dragon Wounded?

Darby English Bible (DBY)

Awake, awake, put on strength, O arm of Jehovah; awake, as in the days of old, [as in] the generations of passed ages. Is it not thou that hath hewn Rahab in pieces, [and] pierced the monster?

World English Bible (WEB)

Awake, awake, put on strength, arm of Yahweh; awake, as in the days of old, the generations of ancient times. Isn’t it you who did cut Rahab in pieces, who pierced the monster?

Young’s Literal Translation (YLT)

Awake, awake, put on strength, O arm of Jehovah, Awake, as `in’ days of old, generations of the ages, Art not Thou it that is hewing down Rahab, Piercing a dragon!

ஏசாயா 51:9 in English

elumpu, Elumpu, Pelankol; Karththarin Puyamae Munthina Naatkalilum Poorva Thalaimuraikalilum Elumpinapati Elumpu; Iraakaapaith Thunntiththathum Valusarppaththai Vathaiththathum Neethaanallavo?


Read Full Chapter : Isaiah 51