தமிழ்

Psalm 93:1 in Tamil

சங்கீதம் 93:1
கர்த்தர் ராஜரிகம்பண்ணுகிறார்; மகத்துவத்தை அணிந்துகொண்டிருக்கிறார்; கர்த்தர் பராக்கிரமத்தை அணிந்து, அவர் அதைக் கச்சையாகக் கட்டிக்கொண்டிருக்கிறார்; ஆதலால் பூச்சக்கரம் அசையாதபடி நிலைபெற்றிருக்கிறது.

Psalm 93:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

The LORD reigneth, he is clothed with majesty; the LORD is clothed with strength, wherewith he hath girded himself: the world also is stablished, that it cannot be moved.

American Standard Version (ASV)

Jehovah reigneth; he is clothed with majesty; Jehovah is clothed with strength; he hath girded himself therewith: The world also is established, that it cannot be moved.

Bible in Basic English (BBE)

The Lord is King; he is clothed with glory; the Lord is clothed with strength; power is the cord of his robe; the world is fixed, so that it may not be moved.

Darby English Bible (DBY)

Jehovah reigneth, he hath clothed himself with majesty: Jehovah hath clothed himself, he hath girded himself with strength; yea, the world is established, it shall not be moved.

Webster’s Bible (WBT)

The LORD reigneth, he is clothed with majesty; the LORD is clothed with strength, with which he hath girded himself: the world also is established, that it cannot be moved.

World English Bible (WEB)

Yahweh reigns! He is clothed with majesty! Yahweh is armed with strength. The world also is established. It can’t be moved.

Young’s Literal Translation (YLT)

Jehovah hath reigned, Excellency He hath put on, Jehovah put on strength, He girded Himself, Also — established is the world, unmoved.

சங்கீதம் 93:1 in English

karththar Raajarikampannnukiraar; Makaththuvaththai Anninthukonntirukkiraar; Karththar Paraakkiramaththai Anninthu, Avar Athaik Kachchaைyaakak Kattikkonntirukkiraar; Aathalaal Poochchakkaram Asaiyaathapati Nilaipettirukkirathu.


Read Full Chapter : Psalm 93