தமிழ்

1 Chronicles 29:12 in Tamil

1 நாளாகமம் 29:12
ஐசுவரியமும் கனமும் உம்மாலே வருகிறது; தேவரீர் எல்லாவற்றையும் ஆளுகிறவர்; உம்முடைய கரத்திலே சத்துவமும் வல்லமையும் உண்டு; எவரையும் மேன்மைப்படுத்தவும் பலப்படுத்தவும் உம்முடைய கரத்தினால் ஆகும்.

1 Chronicles 29:12 in Other Translations

King James Version (KJV)

Both riches and honor come of thee, and thou reignest over all; and in thine hand is power and might; and in thine hand it is to make great, and to give strength unto all.

American Standard Version (ASV)

Both riches and honor come of thee, and thou rulest over all; and in thy hand is power and might; and in thy hand it is to make great, and to give strength unto all.

Bible in Basic English (BBE)

Wealth and honour come from you, and you are ruler over all, and in your hand is power and strength; it is in your power to make great, and to give strength to all.

Darby English Bible (DBY)

and riches and glory are of thee, and thou rulest over everything; and in thy hand is power and might; and in thy hand it is to make all great and strong.

Webster’s Bible (WBT)

Both riches and honor come from thee, and thou reignest over all; and in thy hand is power and might; and in thy hand it is to make great, and to give strength to all.

World English Bible (WEB)

Both riches and honor come of you, and you rule over all; and in your hand is power and might; and it is in your hand to make great, and to give strength to all.

Young’s Literal Translation (YLT)

and the riches, and the honour `are’ from before Thee, and Thou art ruling over all, and in Thy hand `is’ power and might, and in Thy hand, to make great, and to give strength to all.

1 நாளாகமம் 29:12 in English

aisuvariyamum Kanamum Ummaalae Varukirathu; Thaevareer Ellaavattaைyum Aalukiravar; Ummutaiya Karaththilae Saththuvamum Vallamaiyum Unndu; Evaraiyum Maenmaippaduththavum Palappaduththavum Ummutaiya Karaththinaal Aakum.


Read Full Chapter : 1 Chronicles 29