தமிழ்

1 Chronicles 29:1 in Tamil

1 நாளாகமம் 29:1
பின்பு தாவீதுராஜா சபையார் எல்லாரையும் நோக்கி: தேவன் தெரிந்துகொண்ட என் குமாரனாகிய சாலொமோன் இன்னும் வாலிபனும் இளைஞனுமாயிருக்கிறான்; செய்யவேண்டிய வேலையோ பெரியது; அது ஒரு மனுஷனுக்கு அல்ல, தேவனாகிய கர்த்தருக்குக் கட்டும் அரமனை.

1 Chronicles 29:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

Furthermore David the king said unto all the congregation, Solomon my son, whom alone God hath chosen, is yet young and tender, and the work is great: for the palace is not for man, but for the LORD God.

American Standard Version (ASV)

And David the king said unto all the assembly, Solomon my son, whom alone God hath chosen, is yet young and tender, and the work is great; for the palace is not for man, but for Jehovah God.

Bible in Basic English (BBE)

And David the king said to all the people, Solomon my son, the only one who has been marked out by God, is still young and untested, and the work is great, for this great house is not for man, but for the Lord God.

Darby English Bible (DBY)

And king David said to all the congregation, Solomon my son, the one whom God has chosen, is young and tender, and the work is great; for this palace is not to be for man, but for Jehovah Elohim.

Webster’s Bible (WBT)

Furthermore David the king said to all the congregation, Solomon my son, whom alone God hath chosen, is yet young and tender, and the work is great: for the palace is not for man, but for the LORD God.

World English Bible (WEB)

David the king said to all the assembly, Solomon my son, whom alone God has chosen, is yet young and tender, and the work is great; for the palace is not for man, but for Yahweh God.

Young’s Literal Translation (YLT)

And David the king saith to all the assembly, `Solomon my son — the one on whom God hath fixed — `is’ young and tender, and the work `is’ great, for not for man is the palace, but for Jehovah God;

1 நாளாகமம் 29:1 in English

pinpu Thaaveethuraajaa Sapaiyaar Ellaaraiyum Nnokki: Thaevan Therinthukonnda En Kumaaranaakiya Saalomon Innum Vaalipanum Ilainjanumaayirukkiraan; Seyyavaenntiya Vaelaiyo Periyathu; Athu Oru Manushanukku Alla, Thaevanaakiya Karththarukkuk Kattum Aramanai.


Read Full Chapter : 1 Chronicles 29