தமிழ்

1 Chronicles 29:22 in Tamil

1 நாளாகமம் 29:22
அவர்கள் அன்றையதினம் மிகுந்த சந்தோஷத்தோடு கர்த்தருக்கு முன்பாகப் போஜனபானம்பண்ணி, தாவீதின் குமாரனாகிய சாலொமோனை இரண்டாம்விசை ராஜாவாக்கி, கர்த்தருக்கு முன்பாக அவனை அதிபதியாகவும், சாதோக்கை ஆசாரியனாகவும் அபிஷேகம்பண்ணினார்கள்.

1 Chronicles 29:22 in Other Translations

King James Version (KJV)

And did eat and drink before the LORD on that day with great gladness. And they made Solomon the son of David king the second time, and anointed him unto the LORD to be the chief governor, and Zadok to be priest.

American Standard Version (ASV)

and did eat and drink before Jehovah on that day with great gladness. And they made Solomon the son of David king the second time, and anointed him unto Jehovah to be prince, and Zadok to be priest.

Bible in Basic English (BBE)

And with great joy they made a feast before the Lord that day. And they made Solomon, the son of David, king a second time, putting the holy oil on him to make him holy to the Lord as ruler, and on Zadok as priest.

Darby English Bible (DBY)

And they ate and drank before Jehovah on that day with great joy. And they made Solomon the son of David king the second time, and anointed him to Jehovah to be prince, and Zadok to be priest.

Webster’s Bible (WBT)

And ate and drank before the LORD on that day with great gladness. And they made Solomon the son of David king the second time, and anointed him to the LORD to be the chief governor, and Zadok to be priest.

World English Bible (WEB)

and ate and drink before Yahweh on that day with great gladness. They made Solomon the son of David king the second time, and anointed him to Yahweh to be prince, and Zadok to be priest.

Young’s Literal Translation (YLT)

And they eat and drink before Jehovah on that day with great joy, and cause Solomon son of David to reign a second time, and anoint `him’ before Jehovah for leader, and Zadok for priest.

1 நாளாகமம் 29:22 in English

avarkal Antaiyathinam Mikuntha Santhoshaththodu Karththarukku Munpaakap Pojanapaanampannnni, Thaaveethin Kumaaranaakiya Saalomonai Iranndaamvisai Raajaavaakki, Karththarukku Munpaaka Avanai Athipathiyaakavum, Saathokkai Aasaariyanaakavum Apishaekampannnninaarkal.


Read Full Chapter : 1 Chronicles 29