தமிழ்

1 Timothy 6:17 in Tamil

1 தீமோத்தேயு 6:17
இவ்வுலகத்திலே ஐசுவரியமுள்ளவர்கள் இறுமாப்பான சிந்தையுள்ளவர்களாயிராமலும், நிலையற்ற ஐசுவரியத்தின் மேல் நம்பிக்கை வையாமலும், நாம் அனுபவிக்கிறதற்குச் சகலவித நன்மைகளையும் நமக்குச் சம்பூரணமாய்க் கொடுக்கிற ஜீவனுள்ள தேவன்மேல் நம்பிக்கை வைக்கவும்,

FavoriteLoadingAdd to favorites

1 Timothy 6:17 in Other Translations

King James Version (KJV)

Charge them that are rich in this world, that they be not highminded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy;

American Standard Version (ASV)

Charge them that are rich in this present world, that they be not highminded, nor have their hope set on the uncertainty of riches, but on God, who giveth us richly all things to enjoy;

Bible in Basic English (BBE)

Give orders to those who have money and goods in this life, not to be lifted up in their minds, or to put their hope in the uncertain chances of wealth, but in God who gives us in full measure all things for our use;

Darby English Bible (DBY)

Enjoin on those rich in the present age not to be high-minded, nor to trust on the uncertainty of riches; but in the God who affords us all things richly for [our] enjoyment;

World English Bible (WEB)

Charge those who are rich in this present world that they not be haughty, nor have their hope set on the uncertainty of riches, but on the living God, who richly provides us with everything to enjoy;

Young’s Literal Translation (YLT)

Those rich in the present age charge thou not to be high-minded, nor to hope in the uncertainty of riches, but in the living God, who is giving to us all things richly for enjoyment; —

1 தீமோத்தேயு 6:17 in English

ivvulakaththilae Aisuvariyamullavarkal Irumaappaana Sinthaiyullavarkalaayiraamalum, Nilaiyatta Aisuvariyaththin Mael Nampikkai Vaiyaamalum, Naam Anupavikkiratharkuch Sakalavitha Nanmaikalaiyum Namakkuch Sampooranamaayk Kodukkira Jeevanulla Thaevanmael Nampikkai Vaikkavum,


Read Full Chapter : 1 Timothy 6