தமிழ்

1 Timothy 6:9 in Tamil

1 தீமோத்தேயு 6:9
ஐசுவரியவான்களாக விரும்புகிறவர்கள் சோதனையிலும் கண்ணியிலும், மனுஷரைக் கேட்டிலும் அழிவிலும் அமிழ்த்துகிற மதிகேடும் சேதமுமான பலவித இச்சைகளிலும் விழுகிறார்கள்.

1 Timothy 6:9 in Other Translations

King James Version (KJV)

But they that will be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition.

American Standard Version (ASV)

But they that are minded to be rich fall into a temptation and a snare and many foolish and hurtful lusts, such as drown men in destruction and perdition.

Bible in Basic English (BBE)

But those who have a desire for wealth are falling into danger, and are taken as in a net by a number of foolish and damaging desires, through which men are overtaken by death and destruction.

Darby English Bible (DBY)

But those who desire to be rich fall into temptation and a snare, and many unwise and hurtful lusts, which plunge men into destruction and ruin.

World English Bible (WEB)

But those who are determined to be rich fall into a temptation and a snare and many foolish and harmful lusts, such as drown men in ruin and destruction.

Young’s Literal Translation (YLT)

and those wishing to be rich, do fall into temptation and a snare, and many desires, foolish and hurtful, that sink men into ruin and destruction,

1 தீமோத்தேயு 6:9 in English

aisuvariyavaankalaaka Virumpukiravarkal Sothanaiyilum Kannnniyilum, Manusharaik Kaettilum Alivilum Amilththukira Mathikaedum Sethamumaana Palavitha Ichchaைkalilum Vilukiraarkal.


Read Full Chapter : 1 Timothy 6