தமிழ்

Zechariah 11:5 in Tamil

சகரியா 11:5
அவைகளை உடையவர்கள், அவைகளைக் கொன்றுபோட்டுத் தங்களுக்குக் குற்றமில்லையென்று எண்ணுகிறார்கள். அவைகளை விற்கிறவர்கள், கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம், நாங்கள் ஐசுவரியமுள்ளவர்களானோம் என்கிறார்கள்; அவைகளை மேய்க்கிறவர்கள், அவைகள்மேல் இரக்கம்வைக்கிறதில்லை.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Zechariah 11:5 in Other Translations

King James Version (KJV)

Whose possessors slay them, and hold themselves not guilty: and they that sell them say, Blessed be the LORD; for I am rich: and their own shepherds pity them not.

American Standard Version (ASV)

whose possessors slay them, and hold themselves not guilty; and they that sell them say, Blessed be Jehovah, for I am rich; and their own shepherds pity them not.

Bible in Basic English (BBE)

Whose owners put them to death and have no sense of sin; and those who get a price for them say, May the Lord be praised for I have much wealth: and the keepers of the flock have no pity for them.

Darby English Bible (DBY)

whose possessors slay them without being held guilty; and they that sell them say, Blessed be Jehovah! for I am become rich; and their own shepherds pity them not.

World English Bible (WEB)

Their buyers slaughter them, and go unpunished. Those who sell them say, ‘Blessed be Yahweh, for I am rich;’ and their own shepherds don’t pity them.

Young’s Literal Translation (YLT)

Whose buyers slay them, and are not guilty, And their sellers say, Blessed `is’ Jehovah, And I am rich, And their shepherds have no pity on them.

சகரியா 11:5 in English

avaikalai Utaiyavarkal, Avaikalaik Kontupottuth Thangalukkuk Kuttamillaiyentu Ennnukiraarkal. Avaikalai Virkiravarkal, Karththarukku Sthoththiram, Naangal Aisuvariyamullavarkalaanom Enkiraarkal; Avaikalai Maeykkiravarkal, Avaikalmael Irakkamvaikkirathillai.


Read Full Chapter : Zechariah 11