தமிழ்

Zechariah 11:6 in Tamil

சகரியா 11:6
நான் இனி தேசத்துக் குடிகளின்மேல் இரக்கம்வையாமல் மனுஷரில் யாவரையும் அவனவனுடைய அயலான் கையிலும் அவனவனுடைய ராஜாவின் கையிலும் அகப்படப்பண்ணுவேன்; அவர்கள் தேசத்தை அழித்தும், நான் இவர்களை அவர்கள் கைக்குத் தப்புவிப்பதில்லையென்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.

Zechariah 11:6 in Other Translations

King James Version (KJV)

For I will no more pity the inhabitants of the land, saith the LORD: but, lo, I will deliver the men every one into his neighbour’s hand, and into the hand of his king: and they shall smite the land, and out of their hand I will not deliver them.

American Standard Version (ASV)

For I will no more pity the inhabitants of the land, saith Jehovah; but, lo, I will deliver the men every one into his neighbor’s hand, and into the hand of his king; and they shall smite the land, and out of their hand I will not deliver them.

Bible in Basic English (BBE)

For I will have no more pity for the people of the land, says the Lord; but I will give up everyone into his neighbour’s hand and into the hand of his king: and they will make the land waste, and I will not keep them safe from their hands.

Darby English Bible (DBY)

For I will no more pity the inhabitants of the land, saith Jehovah, and behold, I will deliver men, every one into his neighbour’s hand, and into the hand of his king; and they shall smite the land, and I will not deliver out of their hand.

World English Bible (WEB)

For I will no more pity the inhabitants of the land,” says Yahweh; “but, behold, I will deliver the men everyone into his neighbor’s hand, and into the hand of his king. They will strike the land, and out of their hand I will not deliver them.”

Young’s Literal Translation (YLT)

For I have pity no more on inhabitants of the land, An affirmation of Jehovah, And lo, I am causing man to come forth, Each into the hand of his neighbour, And into the hand of his king, And they have beaten down the land, And I do not deliver out of their hand.’

சகரியா 11:6 in English

naan Ini Thaesaththuk Kutikalinmael Irakkamvaiyaamal Manusharil Yaavaraiyum Avanavanutaiya Ayalaan Kaiyilum Avanavanutaiya Raajaavin Kaiyilum Akappadappannnuvaen; Avarkal Thaesaththai Aliththum, Naan Ivarkalai Avarkal Kaikkuth Thappuvippathillaiyentu Karththar Sollukiraar.


Read Full Chapter : Zechariah 11