தமிழ்

Zechariah 11:9 in Tamil

சகரியா 11:9
இனி நான் உங்களை மேய்ப்பதில்லை; சாகிறது சாகட்டும், அதமாகிறது அதமாகட்டும்; மீதியனவைகளோவென்றால், ஒன்றின் மாம்சத்தை ஒன்று தின்னக்கடவது என்று நான் சொல்லி,

FavoriteLoadingAdd to favorites

Zechariah 11:9 in Other Translations

King James Version (KJV)

Then said I, I will not feed you: that that dieth, let it die; and that that is to be cut off, let it be cut off; and let the rest eat every one the flesh of another.

American Standard Version (ASV)

Then said I, I will not feed you: that which dieth, let it die; and that which is to be cut off, let it be cut off; and let them that are left eat every one the flesh of another.

Bible in Basic English (BBE)

And I said, I will not take care of you: If death comes to any, let death be its fate; if any is cut off, let it be cut off; and let the rest take one another’s flesh for food.

Darby English Bible (DBY)

And I said, I will not feed you: that which dieth, let it die; and that which perisheth let it perish; and let them which are left eat every one the flesh of another.

World English Bible (WEB)

Then I said, “I will not feed you. That which dies, let it die; and that which is to be cut off, let it be cut off; and let those who are left eat each other’s flesh.”

Young’s Literal Translation (YLT)

And I say, `I do not feed you, the dying, let die; and the cut off, let be cut off; and the remaining ones, let each eat the flesh of its neighbour.’

சகரியா 11:9 in English

ini Naan Ungalai Maeyppathillai; Saakirathu Saakattum, Athamaakirathu Athamaakattum; Meethiyanavaikalovental, Ontin Maamsaththai Ontu Thinnakkadavathu Entu Naan Solli,


Read Full Chapter : Zechariah 11