தமிழ்

Zechariah 11:17 in Tamil

சகரியா 11:17
மந்தையைக் கைவிடுகிற அபத்தமான மேய்ப்பனுக்கு ஐயோ! பட்டயம் அவன் புயத்தின்மேலும் அவன் வலதுகண்ணின்மேலும் வரும்; அவன் புயமுழுதும் சூம்பிப்போம்; அவன் வலதுகண் முற்றிலும் இருள் அடையும் என்றார்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Zechariah 11:17 in Other Translations

King James Version (KJV)

Woe to the idol shepherd that leaveth the flock! the sword shall be upon his arm, and upon his right eye: his arm shall be clean dried up, and his right eye shall be utterly darkened.

American Standard Version (ASV)

Woe to the worthless shepherd that leaveth the flock! the sword shall be upon his arm, and upon his right eye: his arm shall be clean dried up, and his right eye shall be utterly darkened.

Bible in Basic English (BBE)

A curse on the foolish keeper who goes away from the flock! the sword will be on his arm and on his right eye: his arm will become quite dry and his eye will be made completely dark.

Darby English Bible (DBY)

Woe to the worthless shepherd that leaveth the flock! The sword shall be upon his arm, and upon his right eye; his arm shall be clean dried up, and his right eye utterly darkened.

World English Bible (WEB)

Woe to the worthless shepherd who leaves the flock! The sword will be on his arm, and on his right eye. His arm will be completely withered, and his right eye will be totally blinded!”

Young’s Literal Translation (YLT)

Wo `to’ the worthless shepherd, forsaking the flock, A sword `is’ on his arm, and on his right eye, His arm is utterly dried up, And his right eye is very dim!’

சகரியா 11:17 in English

manthaiyaik Kaividukira Apaththamaana Maeyppanukku Aiyo! Pattayam Avan Puyaththinmaelum Avan Valathukannnninmaelum Varum; Avan Puyamuluthum Soompippom; Avan Valathukann Muttilum Irul Ataiyum Entar.


Read Full Chapter : Zechariah 11