தமிழ்

Isaiah 6:9 in Tamil

ஏசாயா 6:9
அப்பொழுது அவர்: நீ போய், இந்த ஜனங்களை நோக்கி: நீங்கள் காதாரக் கேட்டும் உணராமலும், கண்ணாரக்கண்டும் அறியாமலும் இருங்கள் என்று சொல்.

Isaiah 6:9 in Other Translations

King James Version (KJV)

And he said, Go, and tell this people, Hear ye indeed, but understand not; and see ye indeed, but perceive not.

American Standard Version (ASV)

And he said, Go, and tell this people, Hear ye indeed, but understand not; and see ye indeed, but perceive not.

Bible in Basic English (BBE)

And he said, Go, and say to this people, You will go on hearing, but learning nothing; you will go on seeing, but without getting wiser.

Darby English Bible (DBY)

And he said, Go; and thou shalt say unto this people, Hearing ye shall hear and shall not understand, and seeing ye shall see and shall not perceive.

World English Bible (WEB)

He said, “Go, and tell this people, ‘You hear indeed, But don’t understand; And you see indeed, But don’t perceive.’

Young’s Literal Translation (YLT)

And He saith, `Go, and thou hast said to this people, Hear ye — to hear, and ye do not understand, And see ye — to see, and ye do not know.

ஏசாயா 6:9 in English

appoluthu Avar: Nee Poy, Intha Janangalai Nnokki: Neengal Kaathaarak Kaettum Unaraamalum, Kannnnaarakkanndum Ariyaamalum Irungal Entu Sol.


Read Full Chapter : Isaiah 6