தமிழ்

Matthew 21:19 in Tamil

மத்தேயு 21:19
அப்பொழுது வழியருகே ஒரு அத்திமரத்தைக் கண்டு, அதனிடத்திற் போய், அதிலே இலைகளையன்றி வேறொன்றையும் காணாமல்: இனி ஒருக்காலும் உன்னிடத்தில் கனி உண்டாகாதிருக்கக்கடவது என்றார்; உடனே அத்திமரம் பட்டுப்போயிற்று.


மத்தேயு 21:19 in English

appoluthu Valiyarukae Oru Aththimaraththaik Kanndu, Athanidaththir Poy, Athilae Ilaikalaiyanti Vaerontaiyum Kaannaamal: Ini Orukkaalum Unnidaththil Kani Unndaakaathirukkakkadavathu Entar; Udanae Aththimaram Pattuppoyittu.


Read Full Chapter : Matthew 21